• Litwa
  • 28 listopada, 2018 12:05

Grybauskaitė uda się na konferencję klimatyczną do Katowic

Prezydent Dalia Grybauskaitė w następnym tygodniu weźmie udział w 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24), która odbędzie się w Katowicach w dniach 3-14 grudnia.

zw.lt
Grybauskaitė uda się na konferencję klimatyczną do Katowic

Fot. Roman Niedźwiecki

“Odczuwamy wpływ zmiany klimatu na ekosystem, gatunki zwierząt. Zwiększył się również liczba przypadków ekstremalnych. Jeśli średnia temperatura zwiększy się o dwa stopnie Celsjusza, to skutki będą nieodwracalne” – czytamy w oświadczeniu prezydent.

W oświadczeniu podkreślono, że obecnie temperatura porównując z epoką przedindustrialną zwiększyła się o 1 stopień Celsjusza.

Zmiany klimatu są odczuwalne również na Litwie. W ciągu ostatnich 50 lat temperatura zimowa wzrosła o 1-2 stopnie Celsjusza. W ciągu roku zwiększyła się liczba dni, kiedy temperatura sięgała ponad plus 30 stopni Celsjusza. Dzięki zmianom klimatu na Litwie są częstsze ulewy i susze. W latach 2017-2018 litewscy rolnicy doznali kilkuset milionowych strat.

24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) odbędzie się w Katowicach. Na konferencji ma być obecnych 40 tysięcy gości z ok. 200 krajów świata.

Na czas konferencji w Polsce zostały przywrócone kontrole graniczne. Chodzi o granicę z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą oraz porty lotnicze i morskie. Kontrolowane będą jedynie osoby wjeżdżające do Polski. Kontrola prowadzona będzie w sposób wyrywkowy, a działania dostosowane do realnego zagrożenia.

Kontrole potrwają do 16 grudnia.

Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties) to globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Polska dwukrotnie była ich gospodarzem – w 2008 r. w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie.

W grudniu 2018 r. szczyt klimatyczny po raz pierwszy odbędzie się w Katowicach. W kwietniu 2017 r delegaci misji technicznej ONZ odwiedzający stolicę Górnego Śląska, docenili miasto za bardzo dobre przygotowanie do organizacji wydarzenia, w tym spełniającą wysokie wymagania infrastrukturę.

O kandydaturze Katowic z uznaniem wypowiadali się m.in. wicepremier, minister finansów i rozwoju – Mateusz Morawiecki, a także minister środowiska – prof. Jan Szyszko, który podkreślał, że „Cały region Górnego Śląska i Zagłębia jest bardzo ważnym przykładem tego, co można osiągnąć dzięki konsekwentnej polityce zrównoważonego rozwoju i transformacji gospodarczej”.

W ramach tegorocznego szczytu odbędą się: 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1).

PODCASTY I GALERIE