• Litwa
  • 3 maja, 2019 8:36

Grybauskaitė: Świętując dzień Konstytucji 3 maja, pamiętamy o zasadach demokracji

Prezydent Dalia Grybauskaitė w imieniu własnym i całego narodu litewskiego wystosowała depeszę gratulacyjną do prezydenta RP Andrzeja Dudy z okazji święta Narodowego 3 Maja.

zw.lt
Grybauskaitė:  Świętując dzień  Konstytucji 3 maja, pamiętamy o zasadach demokracji

Fot. prezidentas.lt

„Świętując dzień konstytucji 3 maja, pamiętamy o zasadach demokracji, zapisanych w tym dokumencie politycznym, które są aktualne również w dniu dzisiejszym. Wobec wyzwań w regionie i na świecie, które napotykamy, jesteśmy gotowi do obrony ideałów niepodległości i swobód obywatelskich, o które walczyli nasi przodkowie” – czytamy w liście.

W opinii Grybauskaitė dzisiaj powinniśmy pamiętać o więziach łączących Litwę i Polskę, szczególnej wspólnocie historycznej i wspólnocie wartości, które znalazły odzwierciedlenie w polsko – litewskim traktacie o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy – napisała przywódczyni Litwy nawiązując do obchodów 25. rocznicy podpisania traktatu.

Prezydent Dalia Grybauskaitė uczestniczyła wczoraj w dyskusji poświęconej Konstytucji 3 maja. Jej zdaniem jest to pierwsza konstytucja w Europie, która w wyjątkowo trudnych okolicznościach geopolitycznych próbowała zachować niezależność Rzeczpospolitej Obojga Narodów, oprzeć się wpływowi ówczesnych wielkich mocarstw”. ‚Konstytucja miała tez szczególna role w dążeniu do unowocześnienia wspólnego państwa Litwy i Polski, utrwalenia zasady rozdziału władzy, podstawowych zasad praworządności i w budowaniu podstaw nowoczesnej struktury demokratycznej” – wskazuje Grybauskaitė.

PODCASTY I GALERIE