• Litwa
  • 27 lutego, 2014 10:03

Grybauskaitė spotkała się z Kwaśniewskim

Prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė spotkała się dzisiaj z byłym prezydentem Polski Aleksandrem Kwaśniewskim. Podczas spotkania rozmawiano o stosunkach polsko-litewskich, wynikach listopadowego szczytu Partnerstwa Wschodniego, sytuacji na Ukrainie - poinformował urząd prezydenta.

BNS

Grybauskaitė podkreśliła, że Litwa i Polska efektywnie współpracują w dziedzinie integracji energetycznej: w końcu przyszłego roku zostanie zakończona budowa łącza LitPol Link, a połączenie gazowe między krajami jest wciągnięte na listę strategicznych projektów europejskich. „Po zrealizowaniu tego projektu terminal LNG w Kłajpedzie będzie można wykorzystywać także dla eksportu gazu do Polski” – powiedziała prezydent.

Aleksander Kwaśniewski podkreślił po spotkaniu, że obie strony powinny pracować na rzecz dobrych stosunków między krajami.

„Po pierwsze, powinniśmy pracować po obu stronach. Bez wątpienia, dobre stosunki Polski i Litwy to odpowiedzialność dwóćh rządów, dwóch prezydentów, wielu organizacji pozarządowych i tak dalej. Ważne jest, by wyeliminować wszystkie problemy, przeszkody, jedne z których są bardziej skomplikowane, inne, w mojej ocenie, sztuczne” – mówił Kwaśniewski.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej