• Litwa
  • 20 grudnia, 2017 11:51

Grybauskaitė podpisała budżet na 2018 rok

Prezydent Dalia Grybauskaitė podpisała przyjęty przez Sejm projekt budżetu na rok 2018.

BNS
Grybauskaitė podpisała budżet na 2018 rok

Fot. BNS/Žygimantas Gedvila

Podpisany przez prezydent budżet jest pierwszy historii kraju, gdzie dochody państwowego sektora przekroczą wydatki, a Litwa wypełni zobowiązania NATO, przeznaczając 2 proc. PKB na obronność.

W przyszłym roku, mimo nadwyżki budżetu ogólnego sektora państwowego, budżet państwa jest deficytowy. Nadwyżkę przewidziano w budżetach ubezpieczeń społecznych i zdrowia oraz samorządowych. Nadwyżka finansów publicznych będzie stanowiła 0,6 proc. PKB – 0,5 ptk procentowego więcej niż w tym roku (0,1 proc. PKB). Jeżeli budżet spełni założenia, wówczas nadwyżka finansów publicznych byłaby w ciągu kolejnych trzech lat.

W opinii ministra finansów Viliusa Šapoki przyszłoroczny budżet jest zorientowany na ograniczenie ubóstwa, zapewnienie bezpieczeństwa, wzmocnienie służby zdrowia, promowanie przedsiębiorczości oraz finansowej niezależności samorządów. Szef resortu finansów zaznacza, że na redukcję wykluczenia społecznego przeznaczono o 600 mln euro więcej niż w roku ubiegłym.

Wzrost wynagrodzeń i świadczeń

Od stycznia o 30 euro wzrosną emerytury. Emeryci z 30-letnim stażem będą średnio pobierać 332 euro. Osoby posiadające mniejszy staż otrzymają emerytury niższe średnio o 12 euro.

Wynagrodzenia nauczycieli wzrosną dopiero od września od 685 do 750 euro netto. Średnie wynagrodzenia pedagogów w 2019 roku mają wynosić 810 euro netto.

Średnie świadczenie z tytułu niepełnosprawności wzrośnie od 198 do 212 euro. Wdowy i sieroty otrzymają świadczenia w wysokości 36 euro.

Wynagrodzenia lekarzy od maja wzrosną o jedną piątą. Średnie wynagrodzenie lekarza wyniesie 1 tys. 120 euro netto, pielęgniarek – 580 euro netto.

Wynagrodzenia urzędników państwowych wzrosną średnio o 10-12 euro. Obecnie średnie wynagrodzenie urzędnika netto wynosi 800 euro.

Projekt budżetu na rok 2018 przewiduje, że zarówno wydatki, jak i dochody wzrosną, a deficyt będzie mniejszy niż w roku ubiegłym. Przychody budżetu państwa miałyby do 9,071 mld euro, wydatki do 9,558 mld euro.

PODCASTY I GALERIE