• Litwa
  • 14 grudnia, 2016 12:54

Grybauskaitė: Organizacje powinny upubliczniać sprawozdania z otrzymanych środków

Prezydent Dalia Grybauskaitė zaproponowała pakiet poprawek do ustawa i kodeksu cywilnego o działalności pożytku publicznego i pomocy charytatywnej, które mają zagwarantować bardziej przejrzystą działalność fundacji charytatywnych, zrzeszeni, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, które pozyskują wsparcie od organizacji państwowych i spółek skarbu państwa.

BNS
Grybauskaitė: Organizacje powinny upubliczniać sprawozdania z otrzymanych środków

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Grybauskaitė proponuje, by beneficjenci wsparcia upubliczniali sprawozdania z otrzymanych środków i ich wykorzystywania. W sprawozdaniach, dostępnych publicznie i nieodpłatnie, mieliby być wskazani darczyńcy oraz kwoty darowizn.

Prezydent poinformowała również, że w ciągu 2016 roku do różnych organizacji pozarządowych trafiło ponad 125 mln. euro wsparcia. Ponadto koło 17 mln. euro do organizacji wpłynęło od osób fizycznych, które na określone organizacje przeznaczyli 2 proc. podatku.

Z ponad 35 tysięcy podmiotów posiadających status beneficjenta pomocy charytatywnej, sprawozdania z otrzymanego wsparcia do centrum rejestrów złożyło nieco ponad 6 tysięcy organizacji.

„Zdaniem prezydent, po przyjęciu poprawek działalność organizacji pozarządowych byłaby bardziej przejrzysta i otwarta. Pomogłoby to również zapewnić, żeby status organizacji charytatywnej mogły otrzymać tylko organizacje, które są rzeczywiście tego warte” – powiedział doradca prezydent Mindaugas Lingė.

PODCASTY I GALERIE