• Litwa
  • 12 października, 2018 12:56

Grybauskaitė: Ograniczanie wolności prasy może mieć wpływ na bezpieczeństwo kraju

Próby ograniczania wolności prasy mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo państwa, oświadczyła Dalia Grybauskaitė.

BNS
Grybauskaitė: Ograniczanie wolności prasy może mieć wpływ na bezpieczeństwo kraju

Fot. Robertas Dačkus

Prezydent Litwy spotkała się z przedstawicielami organizacji ENEX, która łączy telewizje komercyjne. W spotkaniu wzięło udział 90 redaktorów i właścicieli telewizji z całego świata.

Grybauskaitė podkreśliła, że media mają ważna rolę w walce z wrogą propagandą.

„W warunkach wojny hybrydowej profesjonalne i obiektywne media są ważnym czynnikiem w walce z kłamstwem, propaganda i nienawiścią” – powiedziała głowa litewskiego państwa.

„Dlatego wszelkie próby ograniczania wolności prasy są zagrożeniem nie tylko dla demokracji, ale również dla bezpieczeństwa narodowego” – podkreśliła prezydent.

W rankingu „Reporterów bez granic” pod względem wolności słowa Litwa zajęła 36 miejsce z 180.

„Litwa jest jednak krytykowana przez społeczność międzynarodową z powodu prób ograniczania wolności dziennikarzy oraz wtrącania się do działalności publicznego nadawcy. Niepokojące są również ataki cybernetyczne przeciwko mediom” – dodała Grybauskaitė.

We czwartek (11 października) dyrektor generalny LRT Monika Garbačiauskaitė-Budrienė zwróciła się do Europejskiej Unii Nadawców (EBU), ponieważ jej zdaniem obecna władza Litwy zagraża niezawisłości publicznego nadawcy.

„Zagrożenia wobec niezawisłości LRT są niepokojące, ponieważ są zagrożeniem również dla wolności słowa oraz demokracji” – napisała w liście do przewodniczącego EBU.

Monika Garbačiauskaitė-Budrienė poinformowała, że model reformy zaproponowany przez komisję sejmową de facto przekształci publicznego nadawcę w spółkę państwową.

Największe zagrożenie dyrektor generalny widzi w zmianie trybu powołania rady LRT. Obecnie skład rady jest wymieniany stopniowo. „Taki model gwarantuje, że kadencja członkowów rady nie jest tożsama z kadencją Sejmu” – podkreśliła Garbačiauskaitė-Budrienė. Poza tym dodała, że komisja sejmowa nie miała prawa proponować zmian w regulaminie, ponieważ była powołana do zbadania przejrzystości finansowej LRT.

„To jest sprzeczne z zasadami demokracji, otwartości i wolności słowa. Zwłaszcza w przeddzień 2019 r. kiedy na Litwie odbędą się trzy – samorządowe, prezydenckie, do Parlamentu Europejskiego – wybory. To może spowodować, że koalicja będzie ignorowała zdanie opozycji. Oczekujemy wsparcia i reakcji na poziomie europejskim” – zaznaczyła Monika Garbačiauskaitė-Budrienė.

PODCASTY I GALERIE