• Litwa
  • 27 września, 2016 14:43

Grybauskaitė o reformie policji: Więcej pytań niż odpowiedzi

Prezydent Dalia Grybauskaitė zachęca szefa policji Linasa Pernavasa ocenić pierwsze wyniki reformy policyjnej i dopiero później decydować o jej kontynuacji.

BNS
Grybauskaitė o reformie policji: Więcej pytań niż odpowiedzi

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

„Na danym etapie reforma robiona w pośpiechu wywołuje więcej pytań, niż daje odpowiedzi. Dlatego kierownictwo policji powinno w sposób odpowiedzialny ocenić wdrażane reformy” – powiedziała doradczyni prezydent Daiva Ulbinaitė.

Do dzisiejszego spotkania prezydent z Linasem Pernavasem doszło po apelu związków zawodowych funkcjonariuszy, którzy wysłali w ubiegłym tygodniu list do głowy państwa, w którym krytykują reformy w służbie.

Prezydent podkreśliła, że celem reform nie może być tylko skupianie się na szybkości reagowania, lecz zmiany muszą zachodzić w całym systemie. Wśród nich wymieniła zwiększanie umiejętności zawodowych funkcjonariuszy, jakość śledztw, zmniejszanie przestępczości, szybsze rozwiązywanie przestępstw.

Szef policji Pernavas obiecał uwzględnić uwagi prezydent i związków zawodowych. Zapowiedział, że zarząd oceni wyniki pierwszych przeprowadzonych reform pilotażowych, jednak nie wskazał kiedy miałoby to nastąpić. W ramach reformy planuje się połączenie działów policji publicznej z działem ds. kryminalnych. Tym samym podwójnie ma zwiększyć się liczba patroli policyjnych. Do 2020 miałyby też wzrosnąć wynagrodzenia funkcjonariuszy do min. 1000 euro.

Z 50 aresztów ma zostać 15.

Związki zawodowe obawiają się, że zmiany będą rzutowały na jakość pracy policji i zwiększenie liczby przestępstw.

PODCASTY I GALERIE