• Litwa
  • 9 kwietnia, 2018 15:01

Grybauskaitė o OECD: Litwa będzie tworzyła i rozwijała standardy

W poniedziałek (9 kwietnia) oficjalnie zakończyły się negocjacje w sprawie członkostwa w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Osteczna decyzja zostanie podjęta w maju.

BNS
Grybauskaitė o OECD: Litwa będzie tworzyła i rozwijała standardy

Fot. Joanna Bożerodska

„Ta organizacja nadal będzie wspierała Litwę ekspertami, wiedzą ekspercką, jeśli chodzi o reformowanie naszego kraju. Członkostwo pozwoli nam szybciej się rozwijać” – powiedziała po spotkaniu z sekretarzem generalnym OECD Angelem Gurria Grybauskaitė.
Zdaniem prezydent Litwy nasz kraj będzie współtworzyć międzynarodowe standardy, a pozostałe kraje będą mogły korzystać z doświadczenia Litwy. Staniemy się częścią procesu, częścią dyskusji, ale najważniejsze jest to, że inne kraje będą mogły korzystać z naszego doświadczenia” – podkreśliła Grybauskaitė.

Litwa rozpoczęła negocjacje przed trzema laty.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – to  organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym skupiająca 35 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw. Utworzona na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podpisanej przez 20 państw 14 grudnia 1960.
Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. Do dorobku prawnego OECD należą umowy i kodeksy postępowania, np. Liberalizacji Przepływów Kapitałowych i Bieżących Operacji Niewidocznych oraz zalecenia, rezolucje i deklaracje – instrumenty nieformalnego nacisku. Oprócz tego OECD wypracowuje „reguły gry” w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, tzn. opracowuje i wprowadza w życie wspólne zasady (wytyczne) i normy działania (standardy) w poszczególnych dziedzinach gospodarki. OECD zajmuje się też pomocą dla najbiedniejszych państw. Wpływ OECD na zachowania państw jest większy niż się powszechnie uważa; nie ogranicza się on do oddziaływania tylko na państwa członkowskie, ale dotyczy łącznie około 100 krajów.

PODCASTY I GALERIE