• Litwa
  • 17 czerwca, 2014 11:29

Grybauskaitė: NATO operatywnie reaguje na zagrożenia

Prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė, która obserwowała dzisiaj wspólne ćwiczenia sił sojuszniczych Saber Strike twierdzi, że NATO rozumie, jakie niebezpieczeństwa grożą krajom bałtyckim.

BNS
Grybauskaitė: NATO operatywnie reaguje na zagrożenia

Fot. BFL/Inga Juodytė

„Masowe manewry krajów NATO na Litwie i w krajach bałtyckich są dowodem na przygotowywanie się do wspólnej obrony. Sojusz bardzo dobrze rozumie, jakie wyzwania czekają nasz region i operatywnie reaguje na zagrożenia. Ważne jest również to, aby Litwa sama wzmacniała swą zdolność obronną, odnowiła uzbrojenie i zwiększyła rezerwę wojskową” – można przeczytać w specjalnym oświadczeniu.

W ramach ćwiczeń Saber Stirke uczestniczy 4,8 tys. żołnierzy z 10 państw. Około 2,6 tys. wojskowych ćwiczy na Litwie, około 2 tys. na Łotwie i kilkuset w Estonii. W litewskiej części udział bierze między innymi duński batalion zmechanizowany oraz 900 – osobowa jednostka litewska, a także Amerykanie ze składu 173. Brygady Powietrznodesantowej i jednostka Gwardii Narodowej. Warto podkreślić, że wśród sił biorących udział w manewrach na Litwie jest również150 żołnierzy polskich Wojsk Lądowych.

Ćwiczenia z serii Saber Strike organizowane są pod egidą europejskiego dowództwa US Army w państwach bałtyckich od 2011 roku. Tegoroczna edycja manewrów wyróżnia się jednak liczbą uczestników, w tym także stopniem zaangażowania sił międzynarodowych, co można wiązać z działaniami NATO podjętymi w świetle kryzysu ukraińskiego. Warto pamiętać, że w Saber Strike 2013 udział wzięło łącznie około 2000 żołnierzy, podczas gdy w bieżącym roku liczba uczestników ćwiczeń ma być ponad dwukrotnie większa (około 4800 żołnierzy). Na uwagę zasługuje także wydzielenie przez Danię batalionowej grupy bojowej, wyposażonej w czołgi podstawowe, bojowe wozy piechoty i transportery opancerzone.

PODCASTY I GALERIE