• Litwa
  • 11 stycznia, 2016 13:30

Grybauskaitė: LRT powinna stanąć do walki z propagandą

Prezydent Dalia Grybauskaitė apeluje do litewskiej telewizji publicznej LRT, by większą uwagę poświęciła na kremlowską propagandę oraz dążyła, aby informacja łatwiej trafiała do regionów kraju.

BNS
Grybauskaitė: LRT powinna stanąć do walki z propagandą

Fot. lrp.lt

W poniedziałek prezydent spotkała się z Radą Litewskiego Radia i Telewizji. Podczas spotkania omówiono wkład narodowego nadawcy w walkę z propagandą i rozwiązywanie problemów społecznych.

,,Prezydent omówiła w jaki sposób LRT może przyczynić się do rozwiązania najważniejszych kwestii w państwie. Chodzi m.in. o problemy socjalne, zmniejszania wykluczenia społecznego, kształcenia obywatelskości i walki z propagandą. Podczas spotkania omówiono ponadto rankingi LRT oraz w jaki sposób można je zwiększyć, w jaki sposób można dotrzeć do wszystkich grup litewskiego społeczeństwa oraz w jaki sposób można wykorzystać radio, telewizję i internet” – dziennikarzom powiedziała doradczyni prezydent Rūta Kačkutė.

,,Dzisiaj Litwa stoi przed szeregiem wyzwań – społecznych, socjalnych i geopolitycznych. Dlatego też znaczenie narodowego nadawcy rośnie. Staje się on szczególnie ważnym narzędziem, zapewniającym różnorodność opinii oraz zapewnia społeczeństwu obiektywną informację” – po spotkaniu powiedziała Grybauskaitė.

Prezydent podkreśliła, że narodowy nadawca może wnieść znaczący wkład w kształcenie młodych dziennikarzy, a transmitowane programy mogłyby dotrzeć do wszystkich odbiorców, m.in. mniejszości narodowych.

PODCASTY I GALERIE