• Litwa
  • 30 marca, 2015 16:24

Grybauskaitė: Departament Bezpieczeństwa Państwowego powinien eliminować zagrożenia

Prezydent Dalia Grybauskaitė oświadczyła, że Departament Bezpieczeństwa Państwowego powinien nie tylko wymieniać zagrożenia, ale również je eliminować.

BNS
Grybauskaitė: Departament Bezpieczeństwa Państwowego powinien eliminować zagrożenia

Fot. president.lt

„Nowa Ustawa o wywiadzie przewiduje nie tylko wymienianie zagrożeń, ich upublicznianie, ale również ich eliminowanie. Właśnie tego departamentowi brakuje. Dlatego nowemu szefowi będą stawiane dodatkowe wymagania” – skomentowała dzisiejszy raport prezydent.
W kwietniu kończy się kadencja obecnego szefa Departamentu Gedeminasa Griny.
Prezydent poinformowała, że pozytywnie ocenia raport. „Pozytywnie oceniam fakt, że Departament Bezpieczeństwa Państwowego poważnie ocenia zagrożenia i rozumie, że o tym trzeba dyskutować i tłumaczyć ludziom. Ukrywanie tej informacji już dawno straciło sens. Sądzę, że tego jednak nie wystarcza” – podkreśliła Grybauskaitė.
Prezydent jest zdania, że Litwa jest wciągnięta w informacyjną wojnę.
W raporcie Departamentu Bezpieczeństwa Państwa (DBP) wskazuje się, że w ubiegłym roku z Litwy wydalono trzech rosyjskich szpiegów, m.in. konsula generalnego Rosji w Kłajpedzie Władimira Małygina, który korzystając ze stanowiska konsula utrzymywał kontakt z władzą samorządu Kłajpedy, rosyjskimi organizacjami społecznymi, z kierownictwem litewskich przedsiębiorstw strategicznych.

W ocenie Departamentu Bezpieczeństwa, jedna trzecia pracujących na Litwie rosyjskich dyplomatów jest powiązana z wywiadem.

Według litewskiego DBP w zasięgu szczególnego zainteresowania obcych służ bezpieczeństwa są projekty energetyczne kraju, a także starania dotyczące budowy niezależnego rynku gazowego państw bałtyckich.

W raporcie wskazuje się, że skrajne prorosyjskie ugrupowania na Litwie nie są znaczące, ale, przy odpowiednim wsparciu militarnym, mogą się stać niebezpieczne.

W raporcie odnotowuje się też, że Rosja usiłuje zwiększyć swe wpływy na Litwie wykorzystując społeczność rosyjskojęzyczną, liderów rosyjskich organizacji działających na Litwie.

W zasięgu zainteresowania Rosji są też szkoły na Litwie z rosyjskim językiem nauczania. Departament bezpieczeństwa podkreśla, że wśród uczniów szkół z rosyjskim językiem nauczania popularyzuje się bezpłatne studia w Rosji. Według litewskich służb, tacy studenci w przyszłości mogą być potencjalnymi pracownikami rosyjskiego wywiadu na Litwie, mogą wpływać na wewnętrzne procesy Litwy.

Litewski raport DBP zwraca również uwagę na rosyjskojęzyczne media działające w kraju. Wskazuje się, że są one bezpośrednio kontrolowane przez rosyjską politykę informacyjną.

PODCASTY I GALERIE