• Litwa
  • 29 sierpnia, 2014 10:25

Grybauskaitė chce ograniczyć rosyjskie telewizje

  Prezydent Dalia Grybauskaitė zaproponowała, aby 90 proc. nadawanych na Litwie telewizji było tylko w oficjalnych językach Unii Europejskiej. Ponadto prezydent zaproponowała nakładanie kar na osoby i podmioty, które nawołują do wojny oraz do zwalczania niepodległości.

BNS
Grybauskaitė chce ograniczyć rosyjskie telewizje

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Ośrodek prezydencki przygotował odpowiednie poprawki do Ustawy o informowaniu społeczeństwa.
Potrzebę takich zmian prezydent argumentuje tym, że w ostatnim czasie nasiliły się informacyjne ataki „wrogiej propagandy”.

Poprawki przewidują, że za propagowanie i nawoływanie do wojny oraz za informację wymierzoną w suwerenność i niepodległość Litwy Litewska Komisja Radia i Telewizji mogłaby nie tylko przerwać nadawanie określonej telewizji, ale również nakładać kary na określone podmioty gospodarcze.

PODCASTY I GALERIE