• Litwa
  • 15 kwietnia, 2016 12:33

Grybauskaitė broni wolności słowa

Przedstawiciele kilkudziesięciu mas mediów, redaktorzy, dziennikarze zwrócili się do prezydent Dalii Grybauskaitė z publicznym apelem, w którym otwarcie wyrażają obawę co do zmian Kodeksu Karnego, który zakazywałby upublicznianie treści obrad posiedzeń sądu odbywających się za zamkniętymi drzwiami.

BNS
Grybauskaitė broni wolności słowa

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Dziennikarze twierdzą, że zmiany kodeksu stanowią zagrożenie dla wolności słowa i są sprzeczne z zasadami Europejskiego Trybunał Praw Człowieka. ,,Taka ustawa naruszałaby interes publiczny w uzyskaniu informacji na temat posiedzeń. Stworzyłaby warunki do kryminalizacji dziennikarzy (…). Rozumiemy i szanujemy cel prawodawcy – zapobieganie naruszania prywatności, ale jesteśmy przekonani, że przyjęte poprawki nie odpowiadają osiągnięciu tego celu” – napisano w liście.

W opinii prezydent, takie poprawki są nie są do przyjęcia w państwie demokratycznym. ,,Tylko jednym zdaniem mogłabym skomentować ustawę – to haniebna ustawa” – dziennikarzom w piątek powiedziała Grybauskaitė zapytana o to, czy podpisze projekt.

Zdecydowana większość posłów – 79, w tym posłowie z ramienia AWPL, zagłosowali za przyjęciem poprawki. Jeden poseł z frakcji mieszanej był przeciwko, 11 wstrzymało się od głosu.

Przedstawiciele kilkudziesięciu mass mediów, w tym również Radia Znad Wilii , zwrócili się do prezydent z apelem o ponowne rozpatrzenie poprawek do Kodeksu karnego w Sejmie.

PODCASTY I GALERIE