• Litwa
  • 27 grudnia, 2013 10:16

Graužinienė proponuje wykreślenie z KK zniewagę oraz obrazę sądu

Przewodnicząca Sejmu Loreta Graužinienė proponuje wykreślić z Kodeksu Karnego artykuły za zniewagę, obrazę sądu, zaś za oszczerstwo przewidzieć tylko grzywnę.

BNS
Graužinienė proponuje wykreślenie z KK zniewagę oraz obrazę sądu

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

W sekretariacie Sejmu zarejestrowała odpowiednie poprawki do Kodeksu Karnego.

Pismo wyjaśniające zawiera, że do opracowania powyższych poprawek zmotywowały dyskusje praktykujących prawników (adwokatów, sędziów i prokuratorów) oraz dziennikarzy, w czasie których wyrażano chęć umocnienia wolności wyrażania własnej opinii oraz dekryminalizacji niektórych czynów opisanych w Kodeksie Karnym.

Poprawki zakalają, że odpowiedzialność karna nie byłaby przewidziana za obrazę urzędnika państwowego czy osoby sprawującej funkcje w administracji publicznej oraz za nieposzanowanie sądu.

Obecnie za te czyny przewidziana jest grzywna, roboty publiczne, ograniczenie wolności, areszt i pozbawienie wolności na okres do dwóch lat w zależności od popełnionego czynu.

Za oszczerstwo natomiast L. Graužinienė proponuje pozostawienie odpowiedzialność karną.

PODCASTY I GALERIE