• Litwa
  • 10 stycznia, 2023 11:17

Gotowość ludności Litwy na sytuacje kryzysowe jest niewystarczająca

Przygotowanie ludności Litwy na sytuacje kryzysowe jest niewystarczające: prawie połowa twierdzi, że wie, jak postępować w przypadku klęsk żywiołowych i innych katastrof, a tylko co dziesiąty ma plan rodzinny, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW).

BNS
Gotowość ludności Litwy na sytuacje kryzysowe jest niewystarczająca

fot. A. Didžgalvis

Takie dane badawcze zostały zaprezentowane we wtorek podczas prezentacji nowej kampanii informacyjnej „Esame komanda. Turime planą”, która odbyła się w Szkole Artystycznej im. M.K. Čiurlionisa w tajnej siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW). Kampania ma na celu przygotowanie się na ewentualną awarię jądrową, zagrożenie militarne i inne katastrofy.

„Żyjemy w szczególnej epoce historycznej, pełnej napięć i wielkich wyzwań. Pandemia, napływ nielegalnych imigrantów, rosyjska wojna na Ukrainie, niebezpieczna elektrownia atomowa w Astrawie – to wyzwania, które przechodzimy jedno po drugim” – powiedziała podczas prezentacji minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė.

Zdaniem ministrer okoliczności te zmuszają do innego spojrzenia na bezpieczeństwo cywilne, które w ostatnich dziesięcioleciach było zaniedbywane – przygotowanie ludności na sytuacje kryzysowe pozostaje niewystarczające, ludziom brakuje umiejętności niezbędnych do przetrwania.

Z badania opinii ludności przeprowadzonego na zlecenie MSW wynika, że ​​tylko 9% ludności rzeczywiście wiedziałoby, jak postępować w przypadku klęsk żywiołowych lub katastrof spowodowanych przez człowieka. Kolejne 41% osób uważa, że ​​zapewnie wiedziałoby, jak postąpić w takich przypadkach.

Z danych wynika, że ​​25% mieszkańców Litwy ma przygotowaną torbę wyjazdową, co dziesiąty uczestnik badania omówił z najbliższymi plan rodzinny dotyczący zachowania się w sytuacji zagrożenia i ​​tylko jedna piąta populacji kiedykolwiek uczestniczyła w szkoleniach dotyczących postępowania w sytuacji kryzysowej.

Kampania informacyjna ochrony ludności „Esame komanda. Turime planą” została zainicjowana przez MSW. Ma zapewnić lepsze przygotowanie społeczeństwa na ewentualne zagrożenia.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Departament Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa przeprowadziły już wiosną ubiegłego roku akcję informacyjną dotyczącą bezpieczeństwa ludności. Urzędnicy wydziałów wraz ze specjalistami ds. ochrony ludności przez miesiąc planowali wizyty w lokalnych społecznościach, szkołach, spotykali się ze starostami i pracownikami socjalnymi, seniorami i osobami niepełnosprawnymi, aby doradzić im, jak zachować się w różnych sytuacjach kryzysowych, pokazać, jak spakować tzw. torbę ratunkową, pomóc określić komunikaty ostrzegawcze na telefonach komórkowych.

PODCASTY I GALERIE