• Litwa
  • 21 grudnia, 2022 12:35

Gotówka najczęściej używanym środkiem płatniczym na Litwie

Na Litwie, podobnie jak w całej strefie euro, gotówka pozostaje najczęściej używanym środkiem płatniczym w punktach sprzedaży detalicznej. Jej wykorzystanie do płatności spadło w ciągu trzech lat o 6% do 62%, podczas gdy wykorzystanie kart płatniczych wzrosło o 3%, do 32%.

BNS
Gotówka najczęściej używanym środkiem płatniczym na Litwie

Fot. BNS/ Josvydas Elinskas

Takie wyniki publikuje badanie zainicjowane przez Europejski Bank Centralny, czytamy w komunikacie Banku Litwy.

Według danych ankiety, w tym roku 62% płatności w placówkach handlowych na Litwie dokonywane były gotówką, gdy w 2019 r. – 68%, a w 2016 r. – 75%, natomiast w strefie euro odsetek stanowił odpowiednio 59%, 72% i 79%.

Litwa wyróżnia się na tle krajów strefy euro tym, że udział płatności gotówkowych jest wyższy niż średnia w strefie euro.

„Choć wolniej, ale nawyki płatnicze konsumentów w naszym kraju zmieniają się w tym samym kierunku: spada popularność gotówki, rosną elektroniczne środki płatnicze” – ocenił Deivis Stankevičius, z Banku Litwy.

PODCASTY I GALERIE