• Litwa
  • 9 września, 2017 18:12

Gospodarka senioralna na Litwie?

Prognozy demograficzne niestety nie napawają optymizmem.

zw.lt
Gospodarka senioralna na Litwie?

Fot. Archiwum

Zasadnicze problemy z powodu starzejącego się społeczeństwa mają rozpocząć się w 2030 roku, gdy obecni pięćdziesięciolatkowie, których jest najwięcej, przejdą na emeryturę.

Niemało państw europejskich, a także Stany Zjednoczone i Japonia mają strategie, jak dostosować gospodarkę do starzenia się społeczeństwa, jak załagodzić skutki, a nawet mieć z tego korzyści. Na Litwie natomiast nikt o srebrnej gospodarce czyli gospodarce senioralnej nie mówi. A warto. Jest to system usług i wytwarzania dóbr ukierunkowany na wykorzystanie potencjału nabywczego osób starszych i zaspokajający ich potrzeby konsumpcyjne, bytowe oraz zdrowotne.

Najsilniejsza część srebrnej gospodarki dotyczy opieki medycznej.

Tymczasem wizje polityków litewskich nie sięgają tak daleko. Nie są podejmowane decyzje, których skutki byłyby odczuwane w pozytywnym znaczeniu za 20 bądź 30 lat – zaznacza dziennik Verslo Žinios.

Tymczasem w ciągu najbliższych pięćdziesięciu lat liczba osób w starszym wieku będzie znacznie wzrastała, a osób w wieku produkcyjnym malała.

PODCASTY I GALERIE