• Litwa
  • 10 czerwca, 2018 17:37

Globalny Indeks Pokoju: Polska bardziej bezpieczna niż Litwa

W najnowszym Globalnym Indeksie Pokoju Litwa poprawiła swoje notowania i zajęła 36 miejsce. Estonia i Łotwa odpowiednio 33 i 31, Polska została znalazła się na 32 pozycji.

BNS
Globalny Indeks Pokoju: Polska bardziej bezpieczna niż Litwa

Fot. pixabay.com

Globalny Indeks Pokoju uwzględnia 23 czynniki w trzech kategoriach: bezpieczeństwo obywateli, trwające konflikty i militaryzacja. Oceniając poziom bezpieczeństwa badacze biorą pod uwagę np. liczbę zabójstw czy liczbę aresztowanych, ale też policjantów, a także bardziej subiektywny czynnik – postrzeganie stopnia przestępczości przez społeczeństwo. W kategorii militaryzacja uwzględniana jest liczba żołnierzy, wydatki na zbrojenia w stosunku do PKB czy ewentualne eksporty broni.

Najbardziej konfliktowym regionem na świecie jest Bliski Wschód i Afryka Północna – wynika z najnowszego Globalnego Indeksu Pokoju.

Najbardziej pokojowa jest wśród dziewięciu regionów świata Europa. Leżą w niej cztery z pięciu najbardziej pokojowych państw naszego globu: Austria, Dania, Islandia i Portugalia. Tylko piąte – Nowa Zelandia, leży poza Europą.

PODCASTY I GALERIE