• Litwa
  • 18 października, 2020 6:55

GKW rozpatrzy skargę AWPL-ZChR w sprawie unieważnienia wyników wyborów do Sejmu

W niedzielę Główna Komisja Wyborcza (GKW) planuje zatwierdzić wyniki wyborów w trzech okręgach jednomandatowych, w których posłowie do Sejmu zostali wybrani w pierwszej turze.

BNS
GKW rozpatrzy skargę AWPL-ZChR w sprawie unieważnienia wyników wyborów do Sejmu

Fot. BNS/Lukas Balandis

To Ingrida Šimonytė, lider z listy konserwatystów startująca na Antokolu, która zebrała 61,17 proc. głosów wyborców, również Beata Pietkiewicz z AWPL-ZChR z 59 proc. popraciem w okręgu solecznickim oraz Czesław Olszewski, na którego głosowało 52,77 proc. w Miednikach. 

Główna Komisja Wyborcza rozpatrzy również skargę AWPL-ZChR w sprawie unieważnienia wyników wyborów do Sejmu w wielomandatowych okręgach wyborczych. 

AWPL-ZChR, ktora nie przekroczyła bariery wyborczej, utrzymuje, że Ordynacja wyborcza do Sejmu została rażąco naruszona z powodu kampanii telewizyjnej ,,Laisvės TV” przeciwko liderowi partii Waldemarowi Tomaszewskiemu. 

Według przewodniczącej GKW Laury Matjošaitytė, skarga zostanie rozpatrzona do czasu zatwierdzenia ostatecznych wyników wyborów do Sejmu, co nastąpi po dwóch tygodniach. 

Według najnowszych danych, które podaje GKW, AWPL-ZChR w tegorocznych wyborach sejmowych zdobyła 4,80 proc. głosów. 

PODCASTY I GALERIE