• Litwa
  • 17 lutego, 2020 16:08

Gitanas Nausėda: Należy zdecydowanie przeciwstawić się próbom fałszowania historii

„Będziemy musieli zdecydowanie przeciwstawić się powtarzającym się próbom fałszowania historii Litwy i innych państw bałtyckich. Jesteśmy gotowi na krytyczną i uczciwą ocenę swojej przeszłości, nie zamierzamy jednak tolerować wysiłków niektórych sił mających na celu rozpowszechnianie fałszywej narracji” - powiedział prezydent.

BNS
Gitanas Nausėda: Należy zdecydowanie przeciwstawić się próbom fałszowania historii

Fot. Robertas Dačkus/lrp.lt

W poniedziałek, 17 lutego, prezydent Gitanas Nausėda podczas dorocznego spotkania z zagranicznymi ambasadorami akredytowanymi na Litwie, przedstawił priorytety litewskiej polityki zagranicznej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 69 krajów, z którymi przedyskutowano tematy dotyczące polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa oraz najważniejsze kwestie dla Litwy.

Nausėda wyraził żal, że historia jest wykorzystywana do celów politycznych i w ten proces usiłuje się zaangażować też organizacje międzynarodowe, takie jak Rada Europy. „Apeluję o wspólny wysiłek, aby oprzeć się manipulacji i zapobiec przekształceniu historii w sługę polityczną” – zaznaczył.

Państwa bałtyckie i Polska wyrażają ostatnio zaniepokojenie, że Rosja zaczęła podważać pakt Związku Sowieckiego i nazistowskich Niemiec, który zapoczątkował II wojną światową.

Prezydent zauważył, że w ostatnich latach nastąpił przełom w dziedzinie bezpieczeństwa. Przypomniał, że Litwa realizuje swoje zobowiązania wobec NATO, przyznając 2 proc. PKB na obronność i podkreślił, że ten udział będzie zwiększany konsekwentnie do 2,5 proc.

Jeżeli chodzi o Unię Europejską, Nausėda podkreślił, że Litwa jest odpowiedzialnym jej członkiem, który dąży, by Unia była silna, konkurencyjna i bliska swoim obywatelom. Natomiast dążąc do rozszerzenia obszaru pokoju i stabilności w Europie, Litwa aktywnie wspiera Partnerstwo Wschodnie i jest gotowa pomóc krajom uczestniczącym w programie na ich drodze do demokracji, zapewnieniu praw człowieka oraz do stworzenia wolnego rynku.

Było to pierwsze spotkanie prezydenta Gitanasa Nausėdy z ambasadorami akredytowanymi na Litwie oraz przedstawicielami organizacji międzynarodowych.

PODCASTY I GALERIE