• Litwa
  • 7 marca, 2018 6:01

Gdzie najwięcej żyje żubrów?

Żubr zazwyczaj kojarzy się z Polską oraz terenami Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli z obecnymi terytoriami Litwy i Białorusi. Faktycznie największe populacje żubrów w Europie są w Polsce i na Białorusi, a Litwę pod tym względem wyprzedza Rosja.

zw.lt

W 2016 r. w Polsce żyło 1698 żubrów, z których 654 mieszka w Puszczy Białowieskiej. Na drugim miejscu znalazła się Białoruś, gdzie żyje 1615 przedstawicieli tego gatunku. Na trzecim miejscu znalazła się Rosja, w której zamieszkuje 1 111 żubrów. Na czwartym Niemcy (573), a na piątym Ukraina (294).

Zgodnie z litewskimi danymi z 2017 roku, w naszym kraju żyje 214 żubrów. Większość znajduje się w rejonie poniewieskim. Żubry na Litwie zostały wytrzebione jeszcze w XVIII, co prawda w Puszczy Białowieskiej ostatni żubr został odnotowany na początku XX wieku.

Ponownie na Litwę przedstawiciele tego gatunku zostały sprowadzone w 1969 roku.

Mniejsze populacje żubrów są praktycznie we wszystkich krajach europejskich: Francja (129), Szwecja (155), Rumunia (166), Czechy (94).

Na Łotwie żyje siedem żubrów. W Irlandii – 11, Finliandii – 5, we Włoszech – 4, a w Chorwacji – 2. Po jednym żubrze mieszka w Serbii i Macedonii.

Tu można zapoznać się z bardziej szczegółową informacją.

Żubr to  gatunek łożyskowca z rodziny wołowatych, rzędu parzystokopytnych. Żubry zamieszkują środowiska leśne, te nie są jednak optymalne, ponieważ zimą nie dostarczają wystarczającej ilości pożywienia dla tak dużego roślinożercy, większość populacji jest w czasie cięższych zim dokarmianych przez człowieka, ponieważ brak lub niedostateczne dokarmianie powoduje, że zwierzęta te migrują na tereny otwarte, powodując szkody w uprawach rolniczych.

Żubr wraz z innymi przedstawicielami podrodziny Bovinae, określanej w literaturze zoologicznej nazwą bydło, umieszczany był i jest na licznych herbach: miast, rodzin, instytucji. Z uwagi na swoją siłę, męstwo i odwagę, częściej przedstawiany jest byk, rzadziej krowa. Żubr w herbie symbolizuje też: potęgę, siłę przyrody, którą trudno ujarzmić, oznacza dzielność, wspaniałomyślność i pracowitość.

W herbie Rumunii jest żubr symbolizujący tradycje Mołdawii (żubry wyginęły tu w XVII wieku). Podobnie wiele miast położonych na Podlasiu i Białorusi posiada w herbie żubra z racji jego historycznego lub obecnego występowania na danym obszarze geograficznym.

PODCASTY I GALERIE