• Litwa
  • 16 czerwca, 2022 19:37

G. Nausėda wygłosił doroczne orędzie o stanie państwa

Prezydent Gitanas Nausėda ogłosił dziś w Sejmie trzecie orędzie roczne. Szef państwa dokonał przeglądu sytuacji na Litwie, polityki wewnętrznej i zagranicznej Republiki Litewskiej.

BNS
G. Nausėda wygłosił doroczne orędzie o stanie państwa

Fot. BNS/ Paulius Peleckis

W rocznym orędziu prezydent Gitanas Nausėda zaakcentował swój wkład w walkę z inflacją, ale jednocześnie podkreślił, że już w końcu tego roku mogą być potrzebne dodatkowe środki, by zamortyzować wzrost cen. Według przywódcy państwa, po raz pierwszy od dłuższego czasu wynagrodzenia i świadczenia socjalne rosną o wiele wolniej niż ceny.
Prezydent zaakcentował, że do wzrostu inflacji przyczyniły się czynniki, których Litwa nie może kontrolować, ale jej skutki powinny być złagodzone.

„Ważne jest, by zapewnić, żeby taka pomoc z pieniędzy podatników była skierowana do najbardziej wrażliwych użytkowników, a nie wszystkich bez wyjątku, nawet otrzymujących milionowe dochody, użytkowników energii elektrycznej i gazu“ – podkreślił prezydent Litwy.

W swoim pierwszym orędziu G. Nausėda zaznaczył, że celem Litwy ma być sprawiedliwe, zielone, innowacyjne państwo dobrobytu, a jego tworzenie wymaga większego szacunku, dialogu i wzajemnego zaufania.
W drugim orędziu, które zostało wygłoszone w czasie pandemii koronawirusa, przywódca państwa zwrócił uwagę, że wirus stał się nie tylko kryzysem zdrowia publicznego, ale również kryzysem zaufania.

Gitanas Nausėda oficjalne pełnienie obowiązków rozpoczął 12 lipca 2019. W kampanii wyborczej uczestniczył z programem dobrobytu państwa, akcentował zmniejszenie przepaści socjalnej i większy szacunek w polityce.

PODCASTY I GALERIE