• Litwa
  • 16 lutego, 2022 14:24

G. Nausėda: wciąż mamy siłę, by budować pokojowy konsensus, a nie konfrontacyjną Litwę

Aby upamiętnić Dzień Odrodzenia Państwa, prezydent Gitanas Nausėda wzywa do „odłożenia urazy, gniewu i wątpliwości” oraz stworzenia „pokojowego konsensusu, a nie konfrontacji z Litwą”.

BNS
G. Nausėda: wciąż mamy siłę, by budować pokojowy konsensus, a nie konfrontacyjną Litwę

Fot. bns foto/Žygimantas Gedvila

Przemawiał podczas uroczystej ceremonii na placu Daukantasa, gdzie podniesiono flagi Litwy, Łotwy i Estonii. Publiczność przywitały latające myśliwce NATO.

Przy wejściach na plac zgromadziło się kilka tysięcy osób, z których część przyniosła plakaty skierowane przeciwko władzom kraju, których policja poprosiła o ukrycie przed wydarzeniem.

„Jedność nie przychodzi sama, nie można jej zdobyć ani wprowadzić dekretami. Do niej trzeba się przygotować. Nauczyć się nie tylko słuchać, ale także słyszeć. Wyciągnąć dłoń do kogoś z kim się nie zgadzasz. Aby zobaczyć znaczenie i moc tego, co łączy nas dzisiaj i co połączy nas jutro” – powiedział Prezydent.

„Dlatego na tym historycznym placu zachęcam dziś wszystkich do odłożenia smutku, złości i zwątpienia. Nadal mamy siłę, by budować pokojowy konsensus, a nie konfrontacyjną Litwę. Nadal mamy możliwość opierania decyzji na współpracy, a nie na prymitywnym narzucaniu czyjejś woli” – kontynuował prezydent.

Według niego 16 lutego to „fuzja całej naszej energii, uczuć i miłości, więc wszyscy jesteśmy za ją odpowiedzialni. Nikt nie ma prawa jej posiadać ani udostępniać”.

„Przyznaję, że dziś Litwie nie jest łatwo. Znaleźlibyśmy tysiące powodów zarówno w kraju, jak i poza nim. Dla mnie jednak 16 lutego to nie tylko fotografia dnia dzisiejszego, ale także okazja do spojrzenia w przyszłość. Jasna wizja Ojczyzny Litewskiej zainspirowała twórców naszego państwa sto lat temu, niewątpliwie żyje w sercu każdego z Was. Idea takiej Litwy to początek naszej jedności, wspólny mianownik naszych wysiłków” – powiedział prezydent.

Według G. Nausėdy dziś jest dzień radości i dumy w swoim kraju, a decyzja Rady Litewskiej o przywróceniu państwa litewskiego była „wydarzeniem długo wyczekiwanym i wymarzonym”.

„Nowoczesne państwo najpierw trzeba było wymarzyć, potem proklamować, pojednać, przekształcić w ciało, wzmocnić i kultywować. Ze śmiałego pomysłu kilku osób musiał zamienić się w przytulny i bezpieczny dom dla wszystkich Litwinów. Zajęło to dużo czasu i wspólnego wysiłku” – powiedział G. Nausėda.

„Skromny ogień, rozpalony na kartach „Świtu” (lit. „Aušra”) i „Dzwonu” (lit. „Varpas”), przez wiele lat utrzymywali najbardziej oddani patrioci. Głęboko odczuwana miłość do Ojczyzny początkowo rozgrzała kilku, aż w końcu wybuchła potężna siła ochotników wojskowych i wielu innych litewskich twórców” – powiedział.

Według prezydenta Akt z 16 lutego stworzył jedność narodu.

„Nie była to naturalna, wieczna, z góry ustalona jedność sygnatariuszy ani wszystkich obywateli. Jedność narodu stopniowo wyłaniała się jako unia przeciwieństw, stale podsycana dyskusjami, negocjacjami i kompromisami litewskiego oświecenia. Do dziś cenimy i celebrujemy nie trudną, czasem dramatyczną drogę do Niepodległości, ale sam rezultat odrodzonej i bronionej państwowości Litwy. Przedstawiciele ówczesnych sił politycznych znaleźli wspólny język, choć mieli różne poglądy na zadania czekające na przywrócone państwo ”- powiedział przywódca litewski.

Według niego taki konsensus i taka jedność to „najpiękniejsza lekcja 16 lutego”.

16 lutego 1918 r. w Wilnie Rada Litewska ogłosiła odrodzenie niepodległego państwa litewskiego.

PODCASTY I GALERIE