• Litwa
  • 10 lutego, 2023 10:23

G. Nausėda: konieczne jest uzgodnienie środków prawnych do walki z nielegalną migracją

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda, uczestnicząc w czwartkowym posiedzeniu Rady Europejskiej, podkreślił, że Unia Europejska musi uzgodnić środki zwalczania nielegalnej migracji. Prezydent podkreślił, że konieczne jest uzgodnienie środków prawnych na szczeblu wspólnotowym w celu zwalczania nielegalnej migracji oraz jej instrumentalizacji.

BNS
G. Nausėda: konieczne jest uzgodnienie środków prawnych do walki z nielegalną migracją

Fot. KPRL

G. Nausėda zaznaczył w swoim przemówieniu, że Litwa w 2021 roku stała się celem napływu nielegalnych migrantów przez białoruski reżim i jak nikt inny rozumie znaczenie właściwej ochrony granic zewnętrznych UE. Szef państwa podkreślił także znaczenie komunikacji strategicznej i konieczność współpracy z państwami trzecimi, w których aktywnie szerzy się dezinformacja o migracji do UE.

W poniedziałek Austria, Dania, Estonia, Grecja, Łotwa, Litwa, Malta i Słowacja wysłały list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela. Kraje stwierdziły, że jest „najwyższy czas” na „kompleksowe podejście Europy do wszystkich istotnych szlaków migracyjnych” w celu rozwiązania problemu nielegalnej migracji.

W liście wezwano do „dodatkowego wsparcia finansowego” z istniejącego budżetu, w celu wzmocnienia „odpowiednich środków operacyjnych i technicznych na rzecz skutecznej kontroli granicznej”. Zaapelowano również o „przyspieszenie sprawnego powrotu” obywateli państw trzecich oraz tworzenie nowych partnerstw i umów z bezpiecznymi państwami trzecimi.

Niektóre państwa członkowskie borykają się z „liczbą imigrantów i składanych wniosków, która jest równa lub wyższa niż podczas kryzysu migracyjnego w latach 2015 i 2016” – dodano w liście.

Pod koniec stycznia unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johanson powiedziała, że ​​jest przekonana, że ​​reforma azylowa, o której dyskutuje się od września 2020 r., zostanie przyjęta przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.

UE przeznaczyła 6 mld EUR na ochronę swoich granic w latach 2021-2027.

W 2021 roku Litwa stanęła w obliczu napływu cudzoziemców próbujących nielegalnie przedostać się do kraju z Białorusi. W tym samym roku z Białorusi na Litwę przybyło nielegalnie prawie 4,2 tys. osób.

PODCASTY I GALERIE