• Litwa
  • 21 lipca, 2020 16:41

G. Nausėda: Jedność UE zwyciężyła. Priorytety to zielona gospodarka i cyfryzacja

„Cieszymy się z całej UE. Pojawiły się pytania, wątpliwości, czy UE będzie w stanie szybko i skutecznie podejmować decyzje w obliczu tak poważnego kryzysu. Być może jednocześnie istniały obawy, że te decyzje nie zostaną podjęte, ale tym razem zwyciężyła siła i jedność Europy - powiedział po powrocie z Brukseli na lotnisku w Wilnie G. Nausėda.

BNS
G. Nausėda: Jedność UE zwyciężyła. Priorytety to zielona gospodarka i cyfryzacja

Fot. Valdas Kopūstas/BNS

„Prace zaczną się wkrótce, ponieważ te pieniądze naprawdę będą musiały zostać wykorzystane zgodnie z jasno określonymi priorytetami i, co najważniejsze, wykorzystane przy wszystkich niezbędnych kontrolach, aby zapobiec nadużyciom” – powiedział G. Nausėda.

Przywódcy UE zatwierdzili budżet UE na lata 2021-2027 o wartości ponad biliona euro.

Krajom bałtyckim udało się wynegocjować wyższe dopłaty bezpośrednie dla rolników. Płatności dla litewskich rolników wzrosną z obecnych 177 euro na hektar do 200 euro w 2022 roku.

Nausėda stwierdził, że ściślejsze wsparcie dla rolnictwa zapewniła ścisła koordynacja stanowisk z Łotwą i Estonią.

Pod koniec maratonu negocjacyjnego krajom bałtyckim udało się wywalczyć zwiększenie dopłat bezpośrednich dla rolników w perspektywie finansowej na lata 2021-2027, co jest bardzo dobrą nowiną – ocenił w komentarzu prezydent Litwy Gitanas Nausėda.

Na szczycie zostało uzgodnione, że do 2022 r. dotacje bezpośrednie dla rolników mają wynieść 200 euro za hektar.

Dobrą nowiną jest również to, że poza rolnictwem znowelizowany projekt budżetu przewiduje zwiększenie finansowania progamu tranzytowego, z którego korzystają obywatele Rosji udający się do obwodu kaliningradzkiego poprzez terytorium Litwy. Uzgodniono, że kwota ta z początkowych 139 milionów zostanie zwiększona do 189 milionów euro.

Propozycje finansowe w innych ważnych dziedzinach, takich jak wsparcie z funduszu spójnosci, czy dofinansowanie zamknięcia Ignalińskiej Elektrowni Atomowej pozostały bez zmian.

Wsparcie finansowe dla Litwy z funduszu spójności w latach 2021–2027 będzie mniejsze od 24 proc. Cięcie to w niedużym stopniu załagodzi około 180 mln euro, które zostało przyznane jako rekompensata za straty wyrządzone przez emigrację po przystąpieniu do Unii Europejskiej.

PODCASTY I GALERIE