Litwa
BNS

Fuzja uniwersytetów zostanie spowolniona

Rząd postanowił spowolnić zainicjowany przed dwoma latami proces optymalizacji sieci uniwersytetów.

Dziś w zmienionej uchwale rządowej z listy skreślono fuzję Litewskiego Uniwersytetu Wychowania Fizycznego z Uniwersytetem nauk Medycznych. Taka decyzja została nagłośniona jeszcze w lipcu bieżącego roku.

Odłożono planowane na bieżący rok połączenie uniwersytetu technicznego im. Giedymina z uczelnią Michała Romera.

Uczelnie mają jeszcze przygotować warunki reorganizacji i statut. Ostateczną datę fuzji uniwersytety mają przedstawić w ciągu miesiąca.
Społeczność Uniwersytetu Wychowania Fizycznego ustawicznie sprzeciwiała się planom dołączenia tej uczelni do Uniwersytetu Nauk Medycznych. W czerwcu ub. roku Sąd Konstytucyjny orzekł, że decyzja Sejmu o połączeniu tych uczelni jest sprzeczna z Konstytucją, ponieważ nie uwzględniono opinii samej uczelni.

Wczesniej parlament podjął decyzję, by dołaczyć uniwersytety Stulginskisa i edukologiczny do uniwersytetu Witolda Wielkiego, tymczasem połączenie Uniwersytetu Szawelskiego i Wileńskiego, które się miało odbyć w grudniu ubiegłego roku przełożono na rok.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!