Litwa
BNS

Fuzja LEU, Uniwersytetu Stulginskiego i VDU

Eugenijus Jovaiša przewodniczący Sejmowego komitetu oświaty i nauki zarejestrował projekt połączenia Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego (LEU) i Uniwersytetu Aleksandra Stulginskiego z Uniwersytetem Witolda Wielkiego w Kownie.

Jovaiša w załączeniu przedstawił również nowy statut Uniwersytetu Witolda. Według niego LEU ma być przekształcony w akademię edukologii, zaś uniwersytet Stulgińskiego – w akademię rolniczą VDU.

Połączone uniwersytety miałyby prowadzić działalność na zasadach samorządności akademickiej. Akademie miałyby swoich przedstawicieli w senacie uniwersytetu, zaś działalnością placówek kierowałyby odrębne rady i kanclerze.

Połączenie uczelni ma nastąpić w 2018 roku.

Dzisiaj Centrum Studiów i Jakości Nauki poinformowało, że międzynarodowa grupa ekspercka negatywnie oceniła działalność Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego (LEU), co jest podstawą do wstrzymania prowadzenia badań naukowych i działalności edukacyjnej uczelni.

Działalność LEU po raz drugi została oceniona negatywnie.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!