• Litwa
  • 24 stycznia, 2017 16:18

Funkcjonariusz OMON-u jest winien zbrodni przeciwko ludzkości

Jeden z szefów wileńskiego OMON-u Władimir Razwodow jest winien zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych  – zadecydował we wtorek Litewski Sąd Apelacyjny.

BNS
Funkcjonariusz OMON-u jest winien zbrodni przeciwko ludzkości

Fot. BNS/Lukas Balandis

Skazany obecnie przebywa na terytorium Rosji, ani razu nie stawił się na procesie oraz w żaden sposób nie interesował się przebiegiem procesu.

Sąd skazał Razwadowa na karę 12 lat pozbawienia wolności.

Bolesław Makutonowicz oraz Razwodow byli oskarżani przez litewski wymiar sprawiedliwości o to, że w 1991 r. terroryzowali oraz zastraszali funkcjonariuszy litewskiego wojska oraz celników.
Funkcjonariusze OMON-u w 1991 r. kilkakrotnie zaatakowali posterunki litewskiej Straży Granicznej oraz Służby Celnej. W trakcie ataków sowieckich komandosów kilku litewskich funkcjonariuszy doznało lekkich obrażeń ciała.

W oskarżeniu zarzuty wobec funkcjonariuszy OMON były określone jako naruszenie Konwencji Genewskiej z 1949 roku, dotyczącej postępowania z osobami cywilnymi. 2 artykuł konwencji przewiduje jednak, że wchodzi ona w życie w warunkach konfliktu zbrojnego, stanu wojennego lub okupacji.

18 listopada 2015 roku Bolesław Makutonowicz, który urodził się w Święcianach i była na połowę Polakiem w latach 1988-91 dowodził wileńskim OMON-em, zmarł.

W 2015 r. obaj funkcjonariusze przez Wileński Sąd Okręgowy zostali oczyszczeni z zarzutów. Prokuratura zaskarżyła wyrok.

PODCASTY I GALERIE