Fundusze emerytalne z zyskiem za 2020 r.

Globalna pandemia koronawirusa nie przeszkodziła litewskim funduszom emerytalnym w pomyślnym ukończeniu 2020 roku - łączny średni ważony zwrot wyniósł 5,2 proc.

BNS
Fundusze emerytalne z zyskiem za 2020 r.

BNS/Scanpix

Tadas Gudaitis, dyrektor Litewskiego Stowarzyszenia Funduszy Inwestycyjnych i Emerytalnych (LIPFA), powiedział, że ubiegły rok był dobry zarówno dla osób starszych, jak i młodych oszczędzających na emerytury w funduszach emerytalnych II filaru.

„Kiedy mówimy o wynikach funduszy emerytalnych, mamy naprawdę dobre wiadomości. Mieszkańcy, którzy gromadzili dodatkowe środki na starość, zarobili średnio 5,2 proc. ”- powiedział T. Gudaitis na konferencji prasowej w czwartek.

Według niego, w porównaniu z poprzednim kryzysem z 2008 r., sytuacja była znacznie lepsza, co wynikało również z innych działań banków centralnych i rządów niż dziesięć lat temu.

Według wstępnej oceny LIPFA, w ubiegłym roku najwięcej zarabiały fundusze emerytalne II filaru młodszych uczestników, inwestując więcej w akcje spółek zgodnie z ich strategią cyklu życia uczestników funduszy

Litewskie fundusze emerytalne, które od początku 2019 r. przeszły na strategię cyklu życia, dokonały redystrybucji inwestycji. Średni ważony zwrot z bardziej ryzykownych funduszy inwestujących więcej w akcje przekroczył w ubiegłym roku 5%.

Na koniec 2020 roku aktywa funduszy emerytalnych sięgnęły prawie 4,5 mld euro i były największe w całym okresie funkcjonowania litewskich funduszy emerytalnych drugiego filaru. Największe oszczędności posiadają uczestnicy funduszy emerytalnych w wieku 40-46 lat i 47-53 lata.

Litewski drugi filar emerytur, który uzupełnia państwowy system ubezpieczeń społecznych, liczy 1,3 miliona. Uczestników, co stanowi ponad 80 proc. aktywnych zawodowo osób.

Oszczędności emerytalne ludności kraju są inwestowane i przechowywane przez pięć funduszy emerytalnych: Aviva Lietuva, INVL Asset Management, Luminor Investicijų Valdymas, SEB Investicijų Valdymas i Swedbank Investicijų Valdymas.

PODCASTY I GALERIE