• Litwa
  • 6 lutego, 2020 13:43

Fox News: W Kownie, Wilnie i Kłajpedzie najwięcej zabójstw w Europie. Litwa protestuje

Przedstawiciele Rządu Litwy informują, że skontaktowali się z amerykańską dziennikarką w sprawie ogłoszonego w portalu Fox News artykułu, z którego wynika, że trzy największe miasta Litwy przodują Europie pod względem wskaźnika zabójstw.

BNS
Fox News: W Kownie, Wilnie i Kłajpedzie najwięcej zabójstw w Europie. Litwa protestuje

Fot. BNS/Vidmantas Balkūnas

Odpowiedzialny za wizerunek przedstawiciel rządu Marius Gurskas twierdzi, że obrana przez autorkę interpretacja statystyki nie odzwierciedla realnej sytuacji.

“Realnie oceniając sytuację, ani Wilno, ani Kowno, ani Kłajpeda nie należą i nie trafiłyby do dziesiątki miast Europy, w których liczba zabójstw jest najwyższa i które są najbardziej niebezpieczne” – komentował Gurskas.

„Skontaktowaliśmy się z dziennikarką, zapytaliśmy, pod jakim kątem chciała przedstawić informację, może jej intencją było porównanie sytuacji w USA i w Europie i pokazanie, że w Europie liczby nie są tak duże jak w USA. Jednak dobranie takiego nagłówka i takie przedstawienie informacji było, moim zdaniem, dość selektywne” – stwierdził specjalista.

Jak dodał, instytucje państwowe powinny rozważyć, w jaki sposób litewska statystyka jest prezentowana w ONZ. W tym celu zostanie zainicjowana dyskusja pomiędzy poszczególnymi resortami.

W artykule Fox News została ogłoszona dziesiątka najkrwawszych miast Europy. Czytamy w nim, że na podstawie danych Biura Narkotyków i Przestępczości ONZ w tym roku zostało ogłoszone sprawozdanie dotyczące rankingów zabójstw.

W publikacji wskazano, że pierwsze miejsce pod względem liczby morderstw na 100 tys. mieszkańców zajmuje Kowno, drugie – Wilno, trzecie – Kłajpeda.

W artykule wspomniano także, że ze statystyk wynika, że przestępczość w Europie jest o wiele niższa niż w USA.

Policja Litewska w komentarzu wskazała, że omawiana statystyka dotyczy lat 2016-2017, aktualna sytuacja uległa zmianie. Poza tym, do większości zabójstw na Litwie dochodzi w wyniku bytowych konfliktów, toteż w miejscach publicznych mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie.

PODCASTY I GALERIE