• Litwa
  • 19 września, 2013 17:23

Forum Dużych Miast Litwy: Rezolucje i plany na przyszłość

Podczas pierwszego Forum Dużych Miast Litwy, które odbyło się w Kłajpedzie, przedstawiciele władz pięciu największych miast kraju omówili najbardziej aktualne kwestie zarządzania miastami i wydali kilka rezolucji.

zw.lt
Forum Dużych Miast Litwy: Rezolucje i plany na przyszłość

Fot. vilnius.lt

„Na podstawie tych rezolucji będą inicjowane ważne poprawki do aktów prawnych, które pozwolą na rozwiązanie wielu zadawnionych problemów. Mamy nadzieję, że sejm i rząd również uwzględnią oczekiwania największych miast Litwy, w których tworzony jest największy PKB. Kolejne Forum Dużych Miast odbędzie się w Wilnie. Na jego agendzie również znajdzie się wiele kwestii, aktualnych dla dużych miast” – mówił sekretarz Rady Samorządu Miasta Wilna Miroslavas Monkevičius.

Oprócz przedstawiciela Wilna, mer Kłajpedy Vytautas Grubliauskas gościł u siebie mera Kowna Andriusa Kupčinskasa, mera Szawel Justinasa Sartauskasa i mera Poniewieża Vitalijusa Satkevičiusa.

W trakcie pierwszego forum omawiano sytuację w sektorze gospodarki odpadami, problemowe kwestie Programu Rozwoju i Dozoru Dróg, malejące finansowanie. Poruszono także kwestie reglamentowania użytkowania nieruchomości oraz dowożenia do szkół uczniów mieszkających w samorządach rejonowych.

O potrzebie wspólnego poszukiwania rozwiązań aktualnych problemów dużych miast zadecydowano latem podczas nieformalnego spotkania merów pięciu miast.

PODCASTY I GALERIE