• Litwa
  • 20 lipca, 2020 8:45

Forum Dialogu i Współpracy im. Jerzego Giedroycia i PKD apelują o zmianę dyskryminującego prawa

Forum Dialogu i Współpracy im. Jerzego Giedroycia oraz Polski Klub Dyskusyjny zwrócili się do rządu z apelem o niezwłoczne podjęcie działań w celu wprowadzenia zmian do aktów prawnych, które są sprzeczne z realiami dzisiejszego życia. Autorzy apelu z dużym zaniepokojeniem przyjęli informację o zmuszaniu do zdawania dodatkowego egzaminu z języka litewskiego wieloletnich pracownic Centralnej Biblioteki Wilna. W opinii intelektualistów takie traktowanie bibliotekarek, które ukończyły szkoły z polskim i rosyjskim językiem nauczania przed 1991 rokiem, nosi znamiona dyskryminacji na tle etnicznym.

zw.lt
Forum Dialogu i Współpracy im. Jerzego Giedroycia i PKD apelują o zmianę dyskryminującego prawa

PKD/Fot. Joanna Bożerodska

” Jesteśmy zdania, że decyzja Inspekcji Języka Państwowego o egzaminowaniu ze znajomości języka litewskiego bibliotekarzy Wileńskiej Biblioteki Centralnej, którzy ukończyli przed rokiem 1991 szkoły polskie lub rosyjskie, a następnie przez dziesiątki lat pracowali, obsługiwali czytelników w języku litewskimi i nie było żadnych narzekań na ich język litewski, ma wszelkie znamiona dyskryminacji na tle etnicznym. Dlatego Polski Klub Dyskusyjny wspólnie z Forum Dialogu i Współpracy im. Jerzego Giedroycia wystosował w tej sprawie pismo do Rządu Republiki Litewskiej, wzywając do niezwłocznego podjęcia działań prawnych w celu zmiany wadliwych i nieodpowiadających realiom dni dzisiejszego aktów prawnych” – piszą autorzy apelu.

PKD i forum Giedroycia apelują o nowelizację artykułu szóstego ustawy o języku państwowym w ten sposób, by był on stosowany wobec imigrantów, którzy przyjadą na Litw z krajów trzecich.

W lipcu państwowa inspekcja językowa przeprowadziła kontrole w bibliotece centralnej Wilna. W trakcie kontroli okazało się, że osiem pracownic po polskiej i rosyjskie szkole średniej nie ma zaświadczeniem o znajomości języka litewskiego na poziomie II kategorii. W obronie pracownic stanęła kierowniczka biblioteki, która oznajmiła, że są to pracownice z wieloletnim stażem i doskonałą znajomością języka litewskiego, mimo braku odpowiedniego dokumentu. Sprawę szeroko naświetliły litewskiego media.

PODCASTY I GALERIE