• Litwa
  • 14 listopada, 2022 10:13

Finansowanie działalności kulturalnej dzieci z Ukrainy

Na integrację ukraińskich dzieci w społeczeństwie na Litwie oraz działalność wolontariuszy przeznaczone będzie do 40 tys. EUR, przekazała Narodowa Agencja Oświaty.

BNS
Finansowanie działalności kulturalnej dzieci z Ukrainy

Fot. BNS/ Paulius Peleckis

Instytucja ogłosiła konkurs na finansowanie działalności kulturalnej dzieci z Ukrainy oraz wolontariuszy.

Celem konkursu jest wybór i finansowanie projektów, które zapewnią jakościową koordynację działalności wolontariuszy oraz integracje dzieci ukraińskich pobierających naukę w placówkach edukacyjnych na Litwie.

Na finansowanie jednego projektu przeznaczy się maksymalnie 15 tys. EUR.

Według Departamentu Statystyki, od początku wojny na Ukrainie, na Litwę przyjechało blisko 25 tys. ukraińskich dzieci.

PODCASTY I GALERIE