• Litwa
  • 21 marca, 2018 14:05

Expose Czaputowicza: Odnotowujemy postęp w kwestiach praw mniejszości polskiej na Litwie

Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz wygłosił expose w Sejmie RP o o priorytetach polskiej dyplomacji w 2018 roku. W swym expose minister wspomniał o relacjach z Litwą oraz o prawach polskiej mniejszości na Litwie.

zw.lt
Expose Czaputowicza: Odnotowujemy postęp w kwestiach  praw mniejszości polskiej na Litwie

Fot. MSZ RP

„Oczywistą racją stanu Polski jest zagwarantowanie narodowej niepodległości i suwerennej państwowości. Jest nią także zapewnienie cywilizacyjnego rozwoju Polski w podmiotowych relacjach w łonie wspólnoty międzynarodowej” – stwierdził na wstępie Jacek Czaputowicz.

Retransmisja pięciu polskich kanałów na Wileńszczyźnie

„Kwestie praw mniejszości polskiej na Litwie są stałym przedmiotem troski ze strony rządu. Odnotowujemy istotny postęp; w maju br. rozpocznie się retransmisja pięciu polskich kanałów telewizyjnych na Wileńszczyźnie, co pomoże w podtrzymaniu związków naszych rodaków z żywą kulturą polską. Inne kwestie będą przedmiotem wspólnych prac obu naszych rządów” – oświadczył Czaputowicz.

Minister podkreślił zresztą, że Polonia i Polacy mieszkający zagranicą są ważnym elementem polskiej polityki zagranicznej. „Pamiętamy o niej zwłaszcza w roku, w którym przypada setna rocznica odzyskania niepodległości. Poza granicami Polski mieszka ok. 20 milionów naszych rodaków lub osób o polskich korzeniach. Część z nich to Polacy, którzy pozostali na wschodzie po przesunięciu granic państwa, część to emigranci, którzy tworzą współczesną Polonię w państwach zachodnich” – wyjaśnił szef dyplomacji.

Wspólne interesy energetyczne i infrastrukturalne

Czaputowicz wspomniał o wspólnych polsko-litewskich projektach energetycznych.

„Z państwami bałtyckimi – Litwą, Łotwą, Estonią – łączy nas podobne postrzeganie natury zagrożeń, zbieżność interesów w odniesieniu do Unii Europejskiej, wspólne interesy energetyczne i infrastrukturalne. Spotkanie Premiera Mateusza Morawieckiego z przywódcami państw bałtyckich  w ostatnim czasie potwierdziło solidarność naszych państw” – oświadczył minister.

Współpraca z Litwą i Ukrainą

Wygłaszając expose szef dyplomacji wspomniał również o bezpieczeństwie w regionie i roli Polski.

„Wojsko Polskie uczestniczy w misjach natowskich na Łotwie i w Rumunii. Zgodnie z sojuszniczym harmonogramem, kontyngent polskiego lotnictwa pełni służbę w państwach bałtyckich, strzegąc nieba nad Litwą, Łotwą i Estonią. Trwa współpraca z Niemcami i Danią w ramach Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego z kwaterą główną w Szczecinie oraz współpraca z Litwą i Ukrainą w ramach aktywowanej w 2016 roku brygady polsko-litewsko-ukraińskiej” – zaznaczył Czaputowicz.

PODCASTY I GALERIE