• Litwa
  • 24 kwietnia, 2013 10:03

Ewidencja Państwowej Służby Lasów: Policzono wszystkie wilki

Litewskie lasy zamieszkuje 250 wilków - podała komisja powołana przez Państwową Służbę Lasów. W badaniu nie ujęto lasów prywatnych.

BNS
Ewidencja Państwowej Służby Lasów: Policzono wszystkie wilki

,,Wreszcie mamy obiektywne dane o wielkości populacji wilków. Mogę zapewnić, że ta ewidencja – to najdokładniejsza z dotychczasowych”, – podkreślił minister środowiska Valentinas Mazuronis.

Stada wilków liczą do 20 osobników, zwykle jednak są znacznie mniej liczne, będąc grupą rodzinną składającą się z pary rodzicielskiej, młodych i ewentualnie części wilków z poprzedniego miotu.
Najwięcej wilków , bo 33 zamieszkuje w okręgu olickim, najmniej – 10 – w okręgach kłajpedzkim, mariampolskim i telszajskim.

Ewidencja wilków została przeprowadzona w celu wyjaśnienia, jakiej wielkości jest ogólna populacja tych drapieżników w kraju. Według tego ustala się limit odstrzału, który może wynosić do 20-stu proc. populacji.

W tym roku zezwolono na odstrzał 50-ciu wilków.

PODCASTY I GALERIE