• Litwa
  • 8 kwietnia, 2014 11:24

Ewa Kopacz: Polityka wobec mniejszości narodowych nie może być dyskryminacyjna

Przebywająca w Wilnie na konferencji szefów parlamentów europejskich marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz w swoim wystąpieniu powiedziała między innymi, że żadne państwo nie może stosować wobec mniejszości narodowych polityki dyskryminacyjnej.

BNS
Ewa Kopacz: Polityka wobec mniejszości narodowych nie może być dyskryminacyjna

Fot. marszalek.sejm.pl

„Chciałabym zwrócić uwagę na realizację praw mniejszości narodowych – działania żadnej władzy w państwie demokratycznym nie mogą być dyskryminacyjne względem mniejszości narodowych ” – stwierdziła Ewa Kopacz.

„Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że rezolucja komitetu rady ministrów z 28 listopada 2012 roku podkreśla, iż konieczne jest zapewnienie praw mniejszości narodowych, włączając w to prawa językowe, według konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych” – mówiła przewodnicząca polskiego sejmu.

Marszałkowie polskiego Sejmu i Senatu Ewa Kopacz i Bogdan Borusewicz w Wilnie biorą udział w Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej (KPPUE). W ramach wizyty Ewa Kopacz spotkała się z przedstawicielami frakcji AWPL w Sejmie Litwy, a także wzięła udział w otwarciu międzynarodowej wystawy plakatów historycznych „Visegrad Karma”.

PODCASTY I GALERIE