• Litwa
  • 19 grudnia, 2015 9:45

Eurostat: Na Litwie cudzoziemcy stanowią 0,8 proc. ogółu

Litwa należy do tych państw Unii Europejskiej, w których odsetek obcokrajowców nie przekracza 1 proc., wynika z najnowszego raportu Eurostatu.

BNS
Eurostat: Na Litwie cudzoziemcy stanowią 0,8 proc. ogółu

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Na Litwie cudzoziemcy stanowią 0,8 proc. wszystkich mieszkańców kraju, co stawia Litwę w jednym szeregu z Chorwacją i Bułgarią. Nasz kraj wyprzedza Polska i Rumunia, gdzie obcokrajowcy stanowią odpowiednio 0,3 i 0,4 proc.
Średnia dla całej Unii Europejskiej wynosi  6,7 proc.

Najwięcej obcokrajowców mieszka w Luksemburgu – ponad 45 proc, na Cyprze – 19,9 proc. oraz na Łotwie i w Estonii, gdzie w obu państwach bezpaństwowcy stanowią 15 proc. Niewiele ponad 10 proc. cudzoziemców mieszka w Austrii, Irlandii, Belgii i Hiszpanii.

Na Litwie największy odsetek cudzoziemców stanowią Rosjanie – 10,3 tys., Białorusini – 2,3 tys., Ukraińcy – 2,4 tys., Polacy – 1,2 tys. i Łotysze – 650 osób.

Obecnie najwięcej Litwinów mieszka w Wielkiej Brytanii – 163 tys. i Irlandii – 36 tys.

PODCASTY I GALERIE