• Litwa
  • 3 czerwca, 2019 8:56

Eurostat: Litwa na szarym końcu pod względem świadczeń rodzinnych

Litwa należy do trójki krajów unijnych z najniższymi świadczeniami rodzinnymi - podał Eurostat.

PAP
Eurostat: Litwa na szarym końcu pod względem świadczeń rodzinnych

Fot. Agata Radulewicz

Państwa członkowskie UE przeznaczyły w 2016 roku ponad 350 miliardów euro na świadczenia rodzinne. To 2,4 proc. unijnego PKB. Stanowiło to 9 proc. łącznych nakładów na opiekę socjalną.

Udział świadczeń rodzinnych w nakładach na opiekę socjalną był najwyższy w Luksemburgu (ponad 15 proc.), w Estonii i w Polsce (13 proc.) oraz na Węgrzech (12 proc.), a najniższy w Grecji i w Holandii (po 4 proc.) oraz w Hiszpanii i Portugalii (po 5 proc.)

W 2016 roku świadczenia rodzinne w przeliczeniu na jednego mieszkańca Litwy stanowiły 150 euro. Za nami były tylko Rumunia i Bulgaria, gdzie świadczenia wynosiły po 120 euro. Unijna średnia wyniosła 690 euro. 
Roczna wysokość świadczeń rodzinnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca  była najwyższa w Luksemburgu (3 tys. euro). Kolejne miejsca na tej liście zajmują: Dania (1,7 tys. euro), Szwecja (1,4 tys. euro), Niemcy i Finlandia (po 1,2 tys. euro).

PODCASTY I GALERIE