Litwa
BNS

Eurostat: Co trzeci mieszkaniec Litwy na granicy ubóstwa

Prawie co trzeci mieszkaniec Litwy żyje na skraju ubóstwa i jest to jeden z najbardziej alarmujących wskaźników w Unii Europejskiej, wynika z raportu opublikowanego przez Eurostat.

W porówaniu z 2008 rokiem wskaźnik ten zwiększył się o 1,3 punkty procentowe. Wskaźnik dobrobytu był niższy tylko w Bułgarii, gdzie zagrożonych ubóstwem jest 38,9 procent mieszkańców, w Grecji – 34,8 procent i w Rumunii – 35,7 procent.

W sąsiednich państwach bałtyckich poziom dobrobytu okazał się wyższy niż na Litwie. Na Łotwie ubóstwo grozi 28,2 procentom mieszkańców, w Estonii – ponad 23. Średni wskaźnik unijny wynosi 22,5 proc.

Według Eurostatu, do zagrożonych ubóstwem zalicza się te osoby, które mają dochód poniżej progu ubóstwa, ustalonego na poziomie 60 proc. średniego dochodu narodowego, po uwzględnieniu wszystkich dodatków socjalnych.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!