• Litwa
  • 15 lipca, 2017 11:07

Europejski Trybunał Praw Człowieka pyta Litwę o nazwiska

Europejski Trybunał Praw Człowieka zwrócił się do litewskiego rządu o podanie informacji związanej ze zmianami w systemie prawnym, które miałyby umożliwić pisownię z użyciem liter nielitewskiego alfabetu nielitewskich nazwisk w oficjalnych dokumentach.

BNS
Europejski Trybunał Praw Człowieka pyta Litwę o nazwiska

Przyczyną posłużyła petycja złożona pzrez Jolantę Wittib, która twierdzi, że nie stworzono jej możliwości wpisania w paszporcie i akcie małżeństwa nazwiska z literą W, co jest naruszeniem prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego zgawarantowanego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

W ostatnich miesiacach sądy administracyjne na Litwie niejednokrotnie zobowiazały działy metrykacji do wpisanie w oficjalnych dokumentach podwójnej litery W.

Sąd w Strasburgu zwrócił jednak uwagę, że decyzje te nie mogą zostać wcielone w życie, dopóki nie są zmienione odpowiednie akty prawne.

PODCASTY I GALERIE