• Litwa
  • 18 marca, 2016 11:13

Europejski Trybunał Praw Człowieka nie zajmie się pisownią nielitewskich nazwisk

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) usunął z listy spraw petycję w sprawie pisowni nielitewskich imion i nazwisk, poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

BNS
Europejski Trybunał Praw Człowieka nie zajmie się pisownią nielitewskich nazwisk

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Skarga mieszkanki USA, Liny Wahl, przeciwko Litwie została wycofana w związku z brakiem odpowiedzi na wyjaśnienia litewskiego rządu.

Posiadająca litewskie obywatelstwa Lina Wahl zwróciła się do ETPC skarżąc Litwę o łamanie podstawowych praw i wolności człowieka, które gwarantuje Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Jak podkreśliła kobieta, nie miała ona możliwości w litewskich dokumentach – w paszporcie oraz akcie zawarcia związku małżeńskiego, zapisu swojego nazwiska w oryginale – ,,Wahl”.

Skarga Wahl została przekazana litewskiemu rządowi, który przedstawił swoją pozycję oraz listem poleconym wysłał do USA. ETPC nie otrzymał natomiast od skarżącej żadnej odpowiedzi. Mieszkanka Stanów Zjednoczonych Ameryki została powiadomiona listownie, że jej skarga przeciwko Litwie może być skreślona z listy spraw, kobieta natomiast w żaden sposób nie ustosunkowała się do pisma.

ETPC jednogłośnie postanowił wykreślić skargę obywatelki Litwy uznając, iż skarżąca nie bierze udziału w sprawie.

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, imiona i nazwiska obywateli Litwy w dokumentach tożsamości są zapisywane w języku litewskim.

PODCASTY I GALERIE