• Litwa
  • 31 maja, 2018 11:46

Europejski Trybunał Praw Człowieka: Na Litwie działało więzienie CIA

Europejski Trybunał Praw Człowieka oświadczył, że w latach 2005-2006 na Litwie działało tajne więzienie CIA, w którym były przetrzymywane osoby podejrzane o terroryzm.

BNS
Europejski Trybunał Praw Człowieka: Na Litwie działało więzienie CIA

Przystanek w Antaviliai/Fot. BNS/Lukas Balandis

Z powodu nielegalnego przetrzymywania Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał stronie litewskiej wypłacić Palestyńczykowi Abu Zubaydah 130 tys. euro.

Teraz Abu Zubaydah przebywa w Guantanamo.

Adwokaci Palestyńczyka twierdzili, że w roku 2002 został on zatrzymany w Pakistanie, przetrzymywany w więzieniach na różnych kontynentach, a później został przetransportowany na Litwę.

Prezydent Dalia Grybauskaitė oświadczyła, że Litwa powinna dostosować się do wyroku. „Decyzja Trybunału została przyjęta i jest nieprzechylna Litwie. Jest rysa na wizerunku. Jesteśmy zobowiązani Europejską Konwencją Praw Człowieka do wykonywania wyroków” – napisała w oświadczeniu.

Minister sprawiedliwości poinformował, że Litwa zastanowi się nad tym, czy warto odwoływać się od wyroku.

„Uzasadnienie wyroku jest bardzo obszerne ponad 300 stron. Będziemy się zastanawiali i analizowali sytuację po wcześniejszym zapoznaniu się z wnioskami. Mamy możliwość zaskarżenia wyroku, ale decyzji jeszcze nie podjęliśmy” – oświadczył minister.

Strona litewska na zaskarżenie wyroku ma trzy miesiące.

Przedstawicielka rządu przy Europejskim Trybunale Praw Człowieka skrytykowała wyrok w sprawie tajnego więzienia CIA na Litwie.

„Trybunał opierał się generalnie na poszlakach, ponieważ to była jedyna dostępna informacja” – powiedziała prawniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Karolina Bubnytė.

Prokuratura Generalna oświadczyła, że dalsze kroki zostaną podjęte tylko po szczegółowym zapoznaniem się z wyrokiem.

Litwa jest jednym z trzech krajów Europy Środkowej (obok Rumunii i Polski) w których – według organizacji praw człowieka i adwokatów osób przetrzymywanych przez CIA – działały tajne więzienia. Na Litwie więzienie miało znajdować w ośrodku jeździeckim pod Wilnem w miejscowości Antaviliai.

PODCASTY I GALERIE