• Litwa
  • 20 marca, 2015 6:02

Europejski Dzień Przeciwko Rasizmowi na Uniwersytecie

18 Marca 2015 r. przedstawiciele Amnesty International (AI), Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów na Uniwersytecie M. Romera (International Student Association, ISA) oraz Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) zorganizowali konferencję z okazji Europejskiego Tygodnia Przeciwko Rasizmowi.

Europejski Dzień Przeciwko Rasizmowi na Uniwersytecie

Fot. EFHR

EFHR pragnie zakomunikować, że Europejski Dzień Przeciwko Rasizmowi zakończył się ogromnym sukcesem. Uczestnicy konferencji mieli okazję dowiedzieć się o działaniach AI i EFHR. Reprezentanci Fundacji zaprezentowali temat przestrzegania praw człowieka na Litwie. Poza tym przedstawili rezultaty prowadzonej od 4 lat kampanii dotyczącej zapobiegania szerzeniu mowy nienawiści w Internecie. Dodatkowo odnieśli się do konkretnych spraw sądowych, z którymi mieli do czynienia prawnicy fundacji. Prodziekan Wydziału Prawa na Uniwersytecie M. Romera, Regina Valutytė omówiła temat “Dyskryminacji religijnej”, było to szczególnie ciekawe biorąc pod uwagę fakt, planowanego przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej na Litwie.

Birute Sabatauskaitė, reprezentantka Litewskiego Centrum Praw Człowieka omówiła temat „Przestępstw na tle rasowym na Litwie”. Odniosła się do przestępstw, które nie są odnotowywane przez policję, szczególnie gdy pokrzywdzonym jest osoba narodowości romskiej lub Afroamerykanin, przedstawiła także statystyki obrazujące powyższe przestępstwa. Uczestnicy konferencji obejrzeli video promocyjne kampanii społecznej przeciwko rasizmowi i mowie nienawiści w mediach i Internecie, przygotowanej przez Litewskie Centrum Praw Człowieka.

EFHR pragnie podziękować wszystkim partnerom przedsięwzięcia, AI i ISA za ich zaangażowanie i liczymy na dalszą owocną współpracę.
Ponad to chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na drugie wydarzenie z okazji Tygodnia Przeciwko Rasizmowi, które odbędzie się w piątek 20 Marca w godzinach 11-14 na placu V. Kudirki w Wilnie. EFHR przygotowała dla Państwa wiele ciekawych aktywności związanych z promowaniem różnorodności. Każdy będzie mógł zapozować do zdjęcia w specjalnie przygotowanej ramce (m.in. z napisami “Jestem tolerancyjny”, “Patrzę na człowieka, a nie na jego kolor”, “Nie oceniam po tym co widzę”). Zapraszamy także do wspólnej dyskusji na temat praw człowieka na Litwie, na wszystkich uczestników czekają nagrody.

PODCASTY I GALERIE