• Litwa
  • 26 stycznia, 2017 18:43

Europejska Sieć Referencyjna: Obywatele Litwy będą mogli leczyć się za granicą

Obywatele Litwy, którzy płacą składki do Sodry oraz chorują na choroby rzadkie lub mają inne stanowiące szczególnie skomplikowane przypadki kliniczne będą mogli korzystać z transgranicznej opieki zdrowotnej, czyli korzystać z usług specjalistów w innych krajach Unii europejskiej.

Europejska Sieć Referencyjna: Obywatele Litwy będą mogli leczyć się za granicą

Fot. PAP / Leszek Szymański

W tym celu na obszarze wspólnoty została powołana  Europejska Sieć Referencyjna . Nowość zaprezentował dzisiaj w Wilnie komisarz Komisji Europejskiej Vytenis Andriukaitis.

Naczelną ideą ESR jest łączenie fachowej wiedzy i doświadczeń wielu specjalistycznych ośrodków medycznych z 28 państw UE w celu osiągnięcia poprawy dostępu do diagnostyki i leczenia pacjentów cierpiących na choroby rzadkie lub inne stanowiące szczególnie skomplikowane przypadki kliniczne. Dzielenie się wiedzą w obszarach, w których doświadczenia pojedynczych ośrodków nie są wystarczające, z uwagi na niewielką liczbę przypadków klinicznych, powinno owocować wypracowaniem udoskonalonych standardów postępowania klinicznego. ESR powinny stanowić centra wiedzy dla potrzeb kształcenia medycznego oraz badań naukowych.

Nowy model wejdzie w życie 9 marca. na Litwie usługi medyczne w ośmiu obszarach będą świadczyły kliniki santaryskie,  w kolejnych czterech – kliniki kowieńskie. „Badania i nowe terapie rozwijają się szybko, innowacje powinny rozprzestrzeniać się w Europie jak najszybciej we współpracy między lekarzami” – powiedział Andriukaitis.

PODCASTY I GALERIE