• Litwa
  • 5 sierpnia, 2013 13:11

Europejska Prokuratura – priorytetem litewskiej prezydencji

Litewski minister sprawiedliwości Juozas Bernatonis oświadczył, że stworzenie Europejskiej Prokuratury jest jednym z priorytetów litewskiej prezydencji w UE.

BNS
Europejska Prokuratura – priorytetem litewskiej prezydencji

„Litwa, w trakcie swojej prezydencji będzie dążyć, aby negocjacje w tej sprawie były prowadzone przy wszechstronnej analizie pomysłu oraz aby ten pomysł zyskał jak największe poparcie krajów członkowskich” – napisał w specjalnym oświadczeniu J. Bernatonis.

Zdaniem ministra powołanie nowej instytucji może w znaczny sposób zapobiec malwersacjom finansowym ze środkami unijnymi.

„Dzięki takim przestępstwom UE każdego roku traci setki milionów euro. Narodowe organy ścigania bardzo często mają ograniczone możliwości ścigania. Oszuści, którzy popełnili przestępstwa finansowe najczęściej nie są karani, zwłaszcza jeśli przestępstwo zostało popełnione w kilku krajach jednocześnie” – wyjaśnił litewski minister.

Prokuratura Europejska będzie prowadzić dochodzenia w sprawach związanych z defraudacją środków unijnych i ścigać sprawców we współpracy z sądami krajowymi.

Szacuje się, że co roku w państwach członkowskich UE zgłaszane są podejrzenia nadużyć finansowych na średnią kwotę około 500 mln euro. Komisja Europejska proponuje ustanowienie Prokuratury Europejskiej, która zagwarantuje, że osoby winne przywłaszczenia pieniędzy europejskich podatników poniosą odpowiednie konsekwencje.
Prokuratura Europejska ma być instytucją niezależną, która wypełni lukę pomiędzy różnymi systemami prawa karnego w krajach członkowskich UE a organami UE.

PODCASTY I GALERIE