• Litwa
  • 5 marca, 2019 11:35

Eurobarometr: Mieszkańcy Litwy pozostają największymi unijnymi optymistami

Mieszkańcy Litwy są największymi optymistami, jeśli chodzi o przyszłość Unii europejskiej – wynika z badan opinii publicznej przeprowadzonych przez Eurobarometr.

BNS
Eurobarometr: Mieszkańcy Litwy pozostają największymi unijnymi optymistami

Fot. BNS/Erikas Ovčarenko

65 proc. mieszkańców Litwy z optymizmem zapatruje się w przyszłość UE. Na dalszych miejscach są Dania (60 proc.) i Szwecja (59 proc.).
Średnia unijna wynosi 42 proc.
Najgorsze wyniki są w Grecji (59 proc. – pesymiści, 37 proc. optymiści) oraz Francji (51 proc. – pesymiści i 46 proc. – optymiści).
Co ciekawe Litwini gorzej oceniają osobistą sytuację w kraju niż sąsiedzi. Na Litwie pozytywnie swój status odbiera 73 proc. mieszkańców, a w Polsce – 89 proc., Estonii – 86 proc., a na Łotwie 77 proc.
Średnia unijna, w tym temacie, wynosi 83 proc.
Gorzej niż na Litwie jest w Bułgarii, Grecji, Włoszech Chorwacji i Rumunii. Natomiast najlepsze wynik pod tym względem tradycyjnie są w krajach skandynawskich, Irlandii i Holandii.
Zdaniem mieszkańców Litwy największymi problemami są inflacja (56 proc.) oraz podatki (8 proc.).
Litwini bardziej, niż przeciętny Europejczyk, obawiają się zagrożenia terrorystycznego. Odpowiednio 35 proc. i 20 proc.
Badania zostały przeprowadzone w 25 krajach UE w listopadzie 2018 roku.

PODCASTY I GALERIE