• Litwa
  • 12 grudnia, 2017 8:29

Eurobarometr: Litwini rzadziej stykali się z korupcją

Mimo że mieszkańcy Litwy wciąż jeszcze uważają wiele dziedzin za bardzo skorumpowane, w ciągu kilku lat znacznie zmniejszyła się liczba przypadków zetknięcia się z działalnością korupcyjną - wynika z najnowszych danych Eurobarometru.

BNS
Eurobarometr: Litwini rzadziej stykali się z korupcją

Fot. BNS/Lukas Balandis

24 proc. ankietowanych wskazało, że korupcja ma wpływ na ich życie codzienne. Na pytanie, czy w ciągu roku widziało przejawy korupcji, pozytywnie odpowiedziało 8 procent respondentów – o 17 proc. mniej niż w roku 2013. To największa zmiana w Unii Europejskiej.

Zapytani, jak oceniają zmiany dotyczące korupcji w ciągu minionych trzech lat, 42 proc. Litwinów odpowiedziało, że takie zmiany nie nastąpiły, 32 proc. stwierdziło, że poziom korupcji wzrósł, a 20 proc. – że zmalał.

Zaledwie 19 proc. Litwinów uważa, że finansowanie partii politycznych jest przejrzyste – to szósty od końca wynik w Unii.

Litwini przodują według przekonania, że w państwie brak uwagi wobec korupcji najwyższego szczebla: uważa tak 80 proc. respondentów, co daje Litwie 5 miejsce wśród krajów UE. Tylko 18 proc. mieszkańców uważa, że wysiłki państwa w walce z korupcją są efektywne – to trzeci najmniejszy wskaźnik w Unii.

20 proc. przyznało, że dało łapówkę na żądanie – to o 9 proc. mniej niż w roku 2013. 71 proc. stwierdziło, że nikt od nich nie wymagał łapówki.

PODCASTY I GALERIE