• Litwa
  • 7 sierpnia, 2015 14:06

Estoński minister: Terminal LNG w Kłajpedzie zapewnia bezpieczeństwo w regionie

Terminal LNG w Kłajpedzie zapewni Estonii bezpieczeństwo dostaw energii – powiedział estoński minister ekonomii i infrastruktury Kristen Michal.

BNS
Estoński minister: Terminal LNG w Kłajpedzie zapewnia bezpieczeństwo w regionie

Fot. enmin.lt

,,To oczywiste, że terminal LNG przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu w regionie morza Bałtyckiego, dlatego bardzo cennym doświadczeniem jest zapoznanie się z działalnością terminalu na Litwie. Estonia zawsze pozytywnie ocenia możliwość alternatyw bezpieczeństwa energetycznego. Terminal LNG w Kłajpedzie jest jednym z tych sposobów” – podczas konferencji prasowej powiedział Michal, który w piątek spotkał się z ministrem energetyki RL Rokasem Masiulisem.

Podczas spotkania ministrowie odwiedzili terminal gazu skroplonego w Kłajpedzie oraz omówili wdrażane projekty energetyczne.

,,Ścisła współpraca z Estonią jest bardzo ważna w dążeniu do tego, aby w krajach bałtyckich powstał najszybciej, jak to możliwe, funkcjonalny rynek gazu” – w komunikacie prasowym cytowany jest Masiulis.
Ministrowie omówili ponadto polsko-litewski projekt gazowy GIPL).

PODCASTY I GALERIE