• Litwa
  • 14 grudnia, 2016 13:39

Emerytury mają wzrosnąć o 20 euro

Od początku przyszłego roku średnia emerytura wzrośnie o blisko 20 euro, czyli o 5 euro więcej, niż zakładano początkowo.

BNS

Podwyżka została zaplanowana w projekcie budżetu Sodry na przyszły rok. W projekcie nie ma natomiast mowy o zwiększeniu emerytury o 40 euro do lipca przyszłego roku, co w kampanii wyborczej obiecał rządzący Związek Chłopów i Zielonych.

Na zwiększenie emerytur od 1 stycznia potrzeba ponad 167 milionów euro.

Z powodu wzrostu wysokości emerytur, wzrastają wydatki Sodry. Od pierwszego stycznia emerytura bazowa wzrośnie o 8 euro, czyli będzie wynosić 120 euro, średnia emerytura dla osób posiadających wymagany staż pracy wrośnie o 20 i będzie wynosić 287,57 euro.

Wzrost emerytur jest przewidziany również na 2018 i 2019 rok, odpowiednio o 6,7 proc. i 6,8 proc.

Skorygowany projekt budżetu Sodry we środę zostanie rozpatrzony przez Rząd.

PODCASTY I GALERIE