• Litwa
  • 26 września, 2013 15:22

Eksport z Polski na Litwę w ciągu trzech lat wzrósł o 63 proc.

W ciągu ostatnich trzech lat eksport z Polski na Litwę wzrósł o 63 proc. i w 2012 roku wyniósł 2,2 mld euro – poinformował kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Polski w Wilnie Henryk Szymański w oparciu o dane polskiego ministerstwa gospodarki.

Aleksandra Akińczo
Eksport z Polski na Litwę w ciągu trzech lat wzrósł o 63 proc.

Fot. BFL/Šarūnas Mažeika

„Litwa nie jest dużym rynkiem, ale ważnym dla Polski, wciąż istnieje duży, niewykorzystany potencjał we współpracy między firmami z obu krajów” – zaznacza Henryk Szymański.

Nie zważając na fakt, że w pierwszych siedmiu miesiącach br. doszło do nieznacznego spadku eksportu – o 1 proc. – w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, w ocenie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji ‚nie zmienia to długookresowego trendu wzrostowego”. Jak wskazuje Henryk Szymański, spadek eksportu ‚stał się za sprawą gigantycznego spadku wolumenu eksportu produktów mineralnych z Polski na Litwę”. Odnotowano tu spadek aż o 70 proc., o 127,5 mln euro.

Ten spadek został zamortyzowany przez dynamiczny wzrost eksportu na innych grupach produktowych. W ciągu ostatnich siedmiu miesiącach ubiegłego roku eksport jaj z Polski na Litwę wzrósł na przykład o 450 proc. W tym samym okresie eksport masła i innych tłuszczy zwierzęcych wzrósł o 250 proc. W tym drugim przypadku wartość eksportu przekroczyła już 2 mln euro. Ogólny wzrost eksportu towarów rolno-spożywczych na Litwę w pierwszych miesiącach tego roku wyniósł blisko 6 proc.

Popularyzacji polskich firm i produktów na Litwie służą organizowane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Polski w Wilnie misje handlowe. W tym roku odbyły się już trzy misje mające na celu kojarzenia partnerów handlowych.

Z inicjatywy Wydziału, w celu popularyzacji sukcesów w obszarze polsko-litewskiej współpracy gospodarczej i zwrócenia uwagi na pozytywne aspekty polsko-litewskich stosunków gospodarczych, został ogłoszony konkurs Polish Business Awards 2013 pod patronatem wicepremiera Polski, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego.

Nominacje do konkursu już ruszyły. 18 listopada w Wilnie odbędzie się podsumowanie konkursu i wyłonienie laureatów w sześciu kategoriach, m.in. wspólny projekt polsko-litewski, największy wzrost litewskiej spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, polska inwestycja na Litwie.

PODCASTY I GALERIE